Hotline: 028 -38 721 777 -  096 971 6035
Email: info@loaamtran.com
Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1ME240‑EU

Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1ME240‑EU


Chi tiết
Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1ME120‑EU

Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1ME120‑EU


Chi tiết
Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1ME060‑EU

Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1ME060‑EU


Chi tiết
Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1MA120‑EU

Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1MA120‑EU


Chi tiết
Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1MA060‑EU

Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1MA060‑EU


Chi tiết
Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1MA030‑EU

Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1MA030‑EU


Chi tiết
Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1ME240‑EU
Sự cung cấp trên mạng điện Điện áp -các phiên bản Châu Âu 230 VAC ±10%, 50/60 Hz (công suất giảm ở mức điện áp lưới thấp) Điện áp -các phiên bản Trung Quốc 220 VAC ±10%, 50/60 Hz (công suất giảm ở mức điện áp lưới thấp)
Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1ME120‑EU
Sự cung cấp trên mạng điện Điện áp -các phiên bản Châu Âu 230 VAC ±10%, 50/60 Hz (công suất giảm ở mức điện áp lưới thấp) Điện áp -các phiên bản Trung Quốc 220 VAC ±10%, 50/60 Hz (công suất giảm ở mức điện áp lưới thấp)
Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1ME060‑EU
Sự cung cấp trên mạng điện Điện áp -các phiên bản Châu Âu 230 VAC ±10%, 50/60 Hz (công suất giảm ở mức điện áp lưới thấp) Điện áp -các phiên bản Trung Quốc 220 VAC ±10%, 50/60 Hz (công suất giảm ở mức điện áp lưới thấp)
Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1MA120‑EU
Sự cung cấp trên mạng điện Điện áp 230 VAC ±10%, 50/60 Hz (công suất giảm khi điện áp ắc qui hoặc nguồn điện lưới thấp) Dòng điện khởi động PLE-1MA030-EU 4,5 A Dòng điện khởi động PLE-1MA060-EU 5 A Dòng điện khởi động PLE-1MA120-EU 10 A Công suất tiêu thụ PLE-1MA030-EU 100 VA PLE-1MA060-EU 200 VA PLE-1MA120-EU
Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1MA060‑EU
Sự cung cấp trên mạng điện Điện áp 230 VAC ±10%, 50/60 Hz (công suất giảm khi điện áp ắc qui hoặc nguồn điện lưới thấp) Dòng điện khởi động PLE-1MA030-EU 4,5 A Dòng điện khởi động PLE-1MA060-EU 5 A Dòng điện khởi động PLE-1MA120-EU 10 A Công suất tiêu thụ PLE-1MA030-EU 100 VA PLE-1MA060-EU 200 VA PLE-1MA120-EU 400 VA Hiệu suất
Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE‑1MA030‑EU
Sự cung cấp trên mạng điện Điện áp 230 VAC ±10%, 50/60 Hz (công suất giảm khi điện áp ắc qui hoặc nguồn điện lưới thấp) Dòng điện khởi động PLE-1MA030-EU 4,5 A Dòng điện khởi động PLE-1MA060-EU 5 A Dòng điện khởi động PLE-1MA120-EU 10 A Công suất tiêu thụ PLE-1MA030-EU 100 VA PLE-1MA060-EU 200 VA PLE-1MA120-EU 400 VA Hiệu suất