Hotline: 028 -38 721 777 -  096 971 6035
Email: info@loaamtran.com

Ampli biến áp YILON YL 650F

Mã sản phẩm: Ampli biến áp YILON YL 650F
Thương hiệu:
Xuất xứ:
Bảo hành:
Ghi chú: Ampli biến áp YILON YL 650F - Ampli Mier phóng thanh 6vùng (Zone) thông báo ( Amply Mier PA 6 Zone) - Công suất: 500W 70/100V, 80Kz-16KHz, 85dB. 03 ngõ micro AC 220V-240V - Tích hơp: kết nối Bluetooth, USB. thẻ nhớ - Input: USB., SD
Ampli biến áp YILON YL 650F

ampli-bien-ap-yilon-yl-650f/
- Ampli Mier phóng thanh 6vùng (Zone) thông báo ( Amply Mier PA 6 Zone)
- Công suất: 650W  70/100V, 80Kz-16KHz, 85dB. 03 ngõ micro AC 220V-240V 
- Tích hơp: kết nối Bluetooth, USB.  thẻ nhớ - Input: USB., SD
Ampli APSPA 60M

Ampli APSPA 60M

APSPA
12 tháng

Chi tiết
ABS 60U

ABS 60U

12T

Chi tiết
ABS 500- Public Address AmplifierAmpli phóng thanh 6Zone

ABS 500- Public Address AmplifierAmpli phóng thanh 6Zone


12T

Chi tiết
ABS 280

ABS 280


12T

Chi tiết
Amply Biến Áp ABS 80U (80W)

Amply Biến Áp ABS 80U (80W)


Chi tiết
ABS 120

ABS 120


12T

Chi tiết