Hotline: 028 -38 721 777 -  096 971 6035
Email: info@loaamtran.com

AMPLI MIXER A-2240 H

Mã sản phẩm: AMPLI MIXER A-2240 H
Thương hiệu: TOA
Xuất xứ:
Bảo hành:
Ghi chú: Hotline: 38 721 777
AMPLI MIXER A-2240 H 


Power Source    220 - 240 V AC, or 24 - 30 V DC
Rated Output    240 W
Power Consumption    238 W (EN60065), 520 W (AC operation at rated output),
15 A (DC operation at rated output)
Frequency Response    50 - 20,000 Hz (±3 dB)
Distortion    Under 1% at 1 kHz, 1/3 rated power
Input    MIC 1 - 3: -60 dB*, 600 Ω, balanced, phone jack
AUX 1,2: -20 dB*, 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack
Output    Speaker out: Balanced (floating)
AMPLI MIXER A-2060 H

AMPLI MIXER A-2060 H


Chi tiết
AMPLI MIXER A-2030 H

AMPLI MIXER A-2030 H


Chi tiết
AMPLI MIXER A-2120 H

AMPLI MIXER A-2120 H


Chi tiết