Hotline: 028 -38 721 777 -  096 971 6035
Email: infor@loaamtran.com

Amply Bose FreeSpace® ZA 2120-HZ

Mã sản phẩm: Amply Bose FreeSpace® ZA 2120-HZ
Thương hiệu: Bose
Xuất xứ:
Bảo hành:
Ghi chú: Dòng ampli bose chuyên nghiêp FreeSpace® ZA 2120-HZ Hotline: 38 721 777
Amply Bose FreeSpace® ZA 2120-HZ
CATALOGUE DOWNLOAD  THD+N 
≤ 0.3 % (at rated power)
Amplifier Power 
2 x 120 W @ 70/100V
Frequency Response 
55 Hz - 20 kHz (+0/–3 dB, @ 1 W reference 1 kHz)
Dynamic Range 
88 dB
Input Channels 
1 unbalanced, 1 balanced
PowerMatch® PM4250

PowerMatch® PM4250


Chi tiết
PowerMatch® PM4500

PowerMatch® PM4500


Chi tiết
PowerShare PS602P  adaptable power amplifier

PowerShare PS602P adaptable power amplifier


Chi tiết
Amply Bose FreeSpace® ZA 2120-LZ

Amply Bose FreeSpace® ZA 2120-LZ


Chi tiết
FreeSpace® ZA 250-LZ

FreeSpace® ZA 250-LZ


Chi tiết
PowerMatch® PM8250

PowerMatch® PM8250


Chi tiết
Amply Bose FreeSpace® IZA 2120-LZ

Amply Bose FreeSpace® IZA 2120-LZ


Chi tiết
FreeSpace® IZA 2120-HZ integrated zone amplifier

FreeSpace® IZA 2120-HZ integrated zone amplifier


Chi tiết
PowerMatch® PM8500

PowerMatch® PM8500


Chi tiết
FreeSpace® IZA 190-HZ

FreeSpace® IZA 190-HZ


36T- 16.346.000VNĐ

Chi tiết