Hotline: 028 -38 721 777 -  096 971 6035
Email: info@loaamtran.com

Behringer X Air XR16 16-Input Digital Mixer

Mã sản phẩm: Behringer X Air XR16 16-Input Digital Mixer
Thương hiệu: BIHRINGER
Xuất xứ: B
Bảo hành:
Ghi chú: Behringer X Air XR16 16-Input Digital Mixer
16-Input Digital Mixer chỉnh dùng 
iPad/Android Tablets với 8 
Programmable MIDAS Preamps, 8 Line 
Inputs, Integrated Wifi Module và ghi 
âm USB Stereo
Behringer X-Dante 32-Channel

Behringer X-Dante 32-Channel


Chi tiết
DIGITAL MIXER X32

DIGITAL MIXER X32


Chi tiết
Behringer S32 Digital Snake

Behringer S32 Digital Snake


Chi tiết
DIGITAL MIXER XR18 X AIR

DIGITAL MIXER XR18 X AIR


Chi tiết
Behringer S16 Digital Snake I/O Box

Behringer S16 Digital Snake I/O Box


Chi tiết
Behringer X AIR XR12 Digital Rackmount Mixer

Behringer X AIR XR12 Digital Rackmount Mixer


Chi tiết
Behringer SD16

Behringer SD16


Chi tiết