Hotline: 028 -38 721 777 -  096 971 6035
Email: info@loaamtran.com

CSMA 280

Mã sản phẩm: CSMA 280
Thương hiệu: JBL
Xuất xứ:
Bảo hành:
Ghi chú: Hotline: 38 723 666

Maximum Output Power    80 W per channel into 4 Ω or 8 Ω, 1 kHz, ≤ 0.5% THD
Insertion Loss    1 dB maximum
Continuous Power    10 W per channel
Number of Channels    Input: 8
Output: 2
Line Output Level    5.0 V RMS into 10 kΩ
Input Sensitivity    Mic Input: 3 mV RMS
Line Input: 775 mV RMS
RCA Input: 300 mV RMS 
Frequency Response    4/8 Ω Output: 20 Hz - 20 kHz, ±2 dB
70 V/100 V Outputs: 80 Hz - 15 kHz ±2 dB
Line Output: 20 Hz - 20 kHz, ±1 dB 
Total Harmonic Distortion (THD)    Power Amplifier Output: <0.5%, 20 Hz - 20 kHz
Line Output: 0.05% typical 
Signal to Noise Ratio    > 90 dB
Nominal Input Impedance    Mic: 400 Ω
Line: 20 kΩ (balanced)
RCA: 50 kΩ
Minimum Load Impedance    Low Impedance Output: 4 Ω
70 V Output: 60 Ω
100 V Output: 120 Ω
Crosstalk    -70 dB @ 1 kHz
Operating Temperature / Humidity    32 to 95°F (0 to 35°C), 95% RH (non-condensing)
Storage Temperature    -4 to 185°F (-20 to 85°C)
Phantom Power    27 VDC
AC Input    100-240 VAC, 50/60 Hz
Dimensions (W x D x H)    17.2 x 11.9 x 1.7" (43.7 x 30.3 x 4.3 cm)
Weight    Approximately 11.9 lb (5.4 kg)
 
CSMA 240

CSMA 240


Chi tiết
CSA 280Z

CSA 280Z


Chi tiết
CSA 140Z

CSA 140Z


Chi tiết
CSM 28

CSM 28


Chi tiết
CSM 14

CSM 14


Chi tiết
CSMA 2120

CSMA 2120


Chi tiết
CSA 2120Z

CSA 2120Z


Chi tiết
CSA 240Z

CSA 240Z


Chi tiết
CSA 180Z

CSA 180Z


Chi tiết
CST 2120

CST 2120


Chi tiết