Hotline: 028 -38 721 777 -  096 971 6035
Email: info@loaamtran.com

Micro đại biểu kỹ thuật số CR-M4204A2 Delegate Unit

Mã sản phẩm: Micro đại biểu kỹ thuật số CR-M4204A2 Delegate Unit
Thương hiệu:
Xuất xứ:
Bảo hành:
Ghi chú: Hotline: 028 -38 721 777 - 096 971 6035
Micro đại biểu kỹ thuật số CR-M4204A2 Delegate Unit

micro-dai-bieu-ky-thuat-so-cr-m4204a2-delegate-unit/
Micro đại biểu kỹ thuật số CR-M4204A2 Delegate Unit
+ Chức năng biểu quyết (voting)
+ Chức năng phát biểu,
+ Có cổng kết nối với heaphone 
+ Tích hợp với loa chất lượng cao
+ Đèn chỉ thị kết nối.
Micro đại biểu kỹ thuật số CR-M4104B Delegate

Micro đại biểu kỹ thuật số CR-M4104B Delegate


Chi tiết
Bộ điều khiển trung tâm kỹ thuật số CR M4101

Bộ điều khiển trung tâm kỹ thuật số CR M4101


Chi tiết
Micro chủ toạ kỹ thuật số CR-M4102B Chairman Unit

Micro chủ toạ kỹ thuật số CR-M4102B Chairman Unit


Chi tiết
Micro chủ toạ kỹ thuật số CR-M4202A2 Chairman Unit

Micro chủ toạ kỹ thuật số CR-M4202A2 Chairman Unit


Chi tiết