Hotline: 028 -38 721 777 -  096 971 6035
Email: infor@loaamtran.com

XENYX 1002FX

Mã sản phẩm: XENYX 1002FX
Thương hiệu: Behringer
Xuất xứ: CHINA
Bảo hành:
Ghi chú:
Premium 10-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor
EURORACK UB1204-PRO

EURORACK UB1204-PRO


Chi tiết
XENYX 1222FX

XENYX 1222FX


Chi tiết
EURORACK UB1832FX-PRO

EURORACK UB1832FX-PRO


Chi tiết
MICROMIX MX400

MICROMIX MX400


Chi tiết
EURORACK UB2222FX-PRO

EURORACK UB2222FX-PRO


Chi tiết
XENYX Q1002USB

XENYX Q1002USB


Chi tiết
XENYX 1202FX

XENYX 1202FX


Chi tiết
EURORACK UB1622FX-PRO

EURORACK UB1622FX-PRO


Chi tiết
EURORACK UB502

EURORACK UB502


Chi tiết
XENYX QX1622USB

XENYX QX1622USB


Chi tiết